INTEGRITETSPOLICY

 

Denna “Integritetspolicy” svarar på dina frågor om vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Vi har också med i detta dokumentet hur du kan förhindra insamling eller delning av dina personuppgifter.
Vi är medvetna om vikten av integritet och integritet hos våra kunder och därför håller vi i enlighet med gällande lagar om skydd av personuppgifter och i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation och de relevanta bestämmelserna i lagstiftningen.


HANTERING PERSONLIG INFORMATION

The Personal Data Manager,  Jersey53 Sverige AB (seller of ELSA’S TEXTILE s.r.o., ID: 02323095, registered office at U Stadionu 1139/14, 683 01 Rousínov), bemyndigar dig härmed,
i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 2016/679 April 27, 2016, i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter, nedan kallad förordningen,
informerar följande:

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt artikel 6 i förordningen –

1. För att uppfylla våra avtalsförpliktelser som vi har åtagit oss
Till exempel, för leveransen av dina beställda varor, eftersom det är resultat av ett ingått köpeavtal mellan dig och vårt företag,

2. För att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter,
Till exempel, i syfte att tillhandahålla uppgifter till statliga myndigheter, med avseende på skatteuppgifter och fullgörande av skatte- och redovisningsskyldigheter.

3. På grund av vårt företags legetima intressen,
Bland våra legetima intressen är särskilt den så kallade konventionella direktmarknaden och sändning av affärskommunikation om våra tjänster till våra kunder, bedrägeribekämpning och / eller skydd mot missbruk av våra tjänster.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN
OCH HUR ANVÄNDER VI DEN?

Vi samlar information om dina besök på www.jersey53.se hemsida. Det är information om internetleverantör, web läsartyp, operativsystem, sidor du besökt och vilka datum samt  tidpunkter. Vi använder denna information för att förbättra vår elektroniska presentation. Samtidigt så registrerar vi också platsen för din webbplats. För att statistiskt utvärdera vår webbplats synlighet spåras tredje parts verktyg för statistisk utvärdering. Det är Google Analytics och verktyg som tillhandahålls av Sklik och Facebook Analytics.

För att bättre kunna hjälpa våra kunder vid eventuella webbkollisioner vid surfning använder vi också Smartlook-tjänster, som temporärt registrerar (3 dagar) muspekarens rörelse och kundens beteende på de enskilda sidorna på www.jersey53.se i korta avsnitt.

Tack vare detta kan vi upptäcka icke-funktionella formulär, ta bort felaktigheter vid visning av innehåll och förbättra dess övergripande implementering.

Resultatet är anpassat, väl läsbart innehåll för kunden. Innehållet i uppladdningen är inte en kunds beteende annat än det som sker på en webbplats.

Mer om insamlad data, ladda upp innehåll och personuppgifter i Smartlook här. Om du inte vill att ditt beteende ska övervakas, kan du enkelt avsluta prenumerationen via den här länken.

Personliga data registreras vidare av Internetanslutningsleverantören och webbhotellstjänsten för denna server. Dessa uppgifter registreras på eget ansvar,
omfattas av sekretessregler. Information om besökare på den här servern får endast göras tillgänglig om lagen införs genom lag och endast i den utsträckningen.

Var lagras personuppgifter? Användarens personuppgifter lagras centralt på servrar på Tjeckiens territorium, som är medlem i EU. Således lämnar uppgifterna inte eller lagras utanför Europeiska unionen på något sätt. Servrar, där data lagras, finns i datacenteret för 3solutions, s.r.o. Mer information om företaget här.

Personlig databehandling och arkivering sker även när du registrerar dig inom en e-butik och skapar en order för varor.

Från dina personuppgifter registrerar vi bara ditt namn och inloggningsemail när du registrerar dig i vår e-butik. Vid beställningar så sparas din kontaktadress eller faktureringsadress och telefonnummer, ID, momsnummer (om tilldelat), företagsadress, telefonnummer och e-post, och beroende på vilken betalningsmetod som valts kan det också vara en betalningsinformation (bankkontonummer eller kreditkortsnummer). Denna information används endast för att logga in på ditt konto eller hantera dina beställningar (köp av varor), utan vilka de inte skulle skickas och levereras. Vi behåller dessa data i högst tio år.

Jersey53 Sverige AB registrerar eller lagrar inte någon betalningsinformation själv. För att erhålla betalning använder Jersey53 Sverige AB tjänster från tredje part. Vid beställning av order (inte via e-butik) är faktureringsinformationen som lämnas av dig underställd all säkerhet och konfidentialitet. Du behöver inte oroa dig för att din känsliga data skulle komma ut ur Jersey53.

Uppgifterna kommer att lämnas så länge som syftet med det tillhandahållits har uppfyllts vid registrering i vår e-butik under den här registreringsperioden. Vi behandlar dina personuppgifter i högst 10 år från leveransdatum, varefter dina uppgifter raderas utan vidare meddelande om du inte begär förnyelse av din registrering.

Användare kan när som helst ändra sin personliga information eller begära en radering från databasen.

Du har rätt att begära från vår företags tillgång till dina personuppgifter, deras korrigering eller borttagning eller begränsning av behandlingen. Du har också rätt att överföra denna data till en annan administratör, liksom rätten att lämna in ett klagomål till Personal Data Protection Office om du vet att administratören vid behandling av personuppgifter bryter mot förordningen.

Om dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke kan du återkalla det när som helst.

Vidare har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om det är av legitima skäl (sk konventionell direktmarknadsföring och företagsmeddelanden, förebyggande av bedrägerier och / eller skydd mot missbruk av våra tjänster)

If you do not wish to continue to keep this information or otherwise process it, as well as for information about the processing of your personal data or for the exercise of your rights, please contact us in writing (Jersey53 Sverige AB, Marklundavägen 20 A, 283 42 OSBY), electronically (info@jersey53.se).

MED VEM DELAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Vi överför inte din personliga information till någon tredje part (förutom de som anges nedan), inte heller ger vi dem utomlands.
När du behandlar dina personuppgifter kommer du inte att bli föremål för något beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning, inklusive profilering, vilket skulle ha rättsverkningar för dig eller skulle få stor inverkan på dig.

Dina personuppgifter kan behandlas av avtalspartnerna till administratören som ger dig Company’s Service Manager , tjänster i samband med avtalet som har ingåtts mellan administratören och dig som registrerad. Dessa processorer är externa operatörer (t.ex. PPL), IT-tjänsteleverantörer och leverantörer av online betalningslösningar (till exempel kortbetalning online, Gopay).

HUR ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA RELATERADE TEKNIKER?

Jersey53 Sverige AB, den bifogade säljaren av ELSA’S TEXTILE s.r.o. använder cookies, taggar och liknande teknik för att öka webbplatsens tillförlitlighet och användarvänlighet. Med dessa tekniker kan vi ge dig information som är skräddarsydd för dina behov och effektiv administration. Om du inte litar på cookies, kan de helt eller delvis avaktiveras i din webbläsare.
I din webbläsares hjälp för denna teknik hittar du information och instruktioner om hur du inaktiverar cookies.
Om du fortsätter att bläddra på vår webbplats utan att ändra dina cookieinställningar i din webbläsare, kommer vi att överväga ditt samtycke till användningen av cookies på vår hemsida.

VI ANVÄNDER FÖLJANDE COOKIES PÅ VÅR WEBBPLATS:

1. Remarketing-, analys- och konverteringscookis som gör det möjligt för oss att analysera prestanda för olika försäljningskanaler
2. Använd säkerhetscookis för att autentisera användare, förhindra bedräglig användning av legitimationsuppgifter och skydda användardata från obehörig åtkomst
3. Cookies med sessionstillstånd hjälper oss att förbättra tjänster och användarmiljöer på webben, avslöjar fel på webbplatsens beteende
4. Kakor från tredje part som är associerade med Facebook, Google Analytics, AdWords och Sklik: Dessa cookies hanteras av tredje part och vi har inte tillgång till läsning eller skrivning av dessa data. Dessa är i synnerhet leveranssystem eller trafikanalys.

VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små datafiler som lagras på din hårddisk när du tittar på webbsidor, vilket gör att det är lättare att komma ihåg dina webbplatsers inställningar så att du inte behöver skriva in data igen. Cookies är inte en fara, men de är viktiga för att skydda integriteten. Cookies kan inte användas för att identifiera besökare på webbplatsen eller felaktiga inloggningsuppgifter, och de kan inte heller samla information från hårddisken.

Vi använder två grundläggande typer på våra sidor. Kortvariga “session cookies” som endast är tillfälliga och förblir lagrade i din webbläsare bara tills du stänger webbläsaren och ihållande cookies som finns kvar på din enhet under en längre tid eller tills du manuellt tar bort dem. Kolla på dina cookie-inställningar och dina webbläsarinställningar.

HUR SKYDDAS MIN INFORMATION?

I vårt företag lägger vi stor vikt vid säkerhetspolitik, sekretess för anställda, överensstämmelse med interna riktlinjer och urval av avtalspartner. Vi säkerställer att dina uppgifter är skyddade.

Vi upprätthåller sekretess för kommunikations-, nyhets-, trafik- och lokaldata i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation. För personlig databehandling väljer vi de senaste tekniska metoderna för att maximera skyddet. Vi använder lämpliga fysiska, elektroniska och hanteringsgarantier för att skydda informationen du har gett oss.

GODKÄNDA ATT LAGRA COOKIES

De flesta cookies accepteras automatiskt om inte din webbläsare är inställd annorlunda. Du kan begränsa eller blockera användningen av cookies i dina webbläsarinställningar. För information om hur du konfigurerar en viss webbläsare, se följande adresser:

Om du använder en webbläsarinställning som blockerar alla cookies (inklusive nödvändiga cookies) kan det hända att webbplatsens åtkomst till sidor kommer att innehålla många fel, vara ofullständig, delvis inoperativ eller inte funka alls i din webbläsare.


HUR BERÄTTAR JAG FÖR ER ATT JAG INTE VILL BLI KONTAKTAD MED ERBJUDANDEN?

Om du inte önskar att få erbjudanden av oss så va vänlig kontakta oss via mail: info@jersey53.se eller genom brev till Jersey53 Sverige AB, Marklundavägen 20 A, 283 42 OSBY.ANVÄNDNING AV GOOGLE TRANSLATE

Om en Google Compiler används för att översätta sidor regleras den av Google Inc. Villkor: Se https://www.google.com/intl/en/policies.INTEGRITET OCH FÖRETAGSVILLKOR  GOOGLE SERVICES

PRIVAT SKYDD

VILLKOR


 

    • Webbplatsen använder Java Script och CSS tillägg. Adobe Flash kan användas för annonser.
    • Webbplatsinformation kan också publiceras i icke-webbformat. Detta beror på att dessa dokument antingen innehåller typografiska element och formatering eller är för stora och bör laddas ner. För att se dessa dokument kan du till exempel använda gratis webbläsare som kan hämtas från Internet :
    • Del av ämnet kan också vara ett sökord.


KONTAKTA WEBMASTER

Om du har några frågor om denna informationen så va vänlig att kontakta webmaster för denna hemsida www.jersey53.se (Jersey53 Sverige AB), info@jersey53.se.